WPPS Main Event
Dani:
1a1b23

Ilija Aleksić vs. Ante Varnica

KrleNs
Ilija Aleksić

Igrač sa MP open 1.600, Ilija sa BTN 3bet 3.600, Ante Varnica call sa SB, MP call.

FLOP: {5-Hearts}{7-Diamonds}{3-Clubs} MP, check Ilija cbet 4.600, Ante call, MP fold

TURN: {k-Diamonds} Ante check, Ilija 8.500, Ante call

RIVER: {8-Hearts} check, check

SHOWDOWN:

Iija: {a-Spades}{k-Clubs}
Ante: {j-Clubs}{j-Diamonds}

Ilija odlazi na 60.000