WPPS Main Event
Dani:
1a1b23

Kraj dana 1b

KrleNs

Završen je dan 1b, imali smo ukupno 40/63 ulaza. Chip leader dana 1b je Vandyshev Alexey sa 106.625. Od igrača sa Balkana ostali su u igri Vlado Banićević, Ilija Aleksić, Ante Varnica, Marko Miković, Amar Begović, Slobodan Ružičić, Milan Rakić, Duško Jakovljević i Aleksandar Špadijer. Sutrašnji dan 2 počinje u 12h i late registration i re-enty su dozvoljeni do kraja 14-og blind levela!