WPPS Main Event
Dani:

Vlado Banićević nosi ogroman pot!

KrleNs
Vlado Banićević

Vlado je sa UTG-a open-ovao 3.500, igrač sa UTG+1 all in 16.300, MP objavljuje svoj all in od 41.300 a Vlado snap call-uje.

Showdown:

Vlado: {a-Spades}{a-Hearts}
UTG+1: {10-Spades}{10-Hearts}
MP: {k-Diamonds}{k-Hearts}

BOARD: {2-Clubs}{8-Hearts}{j-Diamonds} {8-Spades} {3-Hearts}

Vlado sa najjačim ručnim parom odnosi monster pot i sa ovom rukom postaje chip leader turnira sa 215.000!