€1500 High Roller Event
Dani:
1 2

Pregled...

ljubens

Vlado Banićević nosi dve lepe ruke.

U prvoj je callovao bet protivnika na flopu {8-}{a-}{4-} za 6k a posle turna {3-} protivnik betuje 11k a Vlado raiseuje do 25k što protivnik prati. River je {q-} i protivnik checkira a Vlado betuje 35k na čega je protivnik fold.

U drugoj ruci Banićević je do rivera isčekirao sa još jednim protivnikom all in short stacka za 27k. Board je doneo {7-}{8-}{4-}{9-}{10-} a Banićević je okrenuo {j-Hearts}{j-Diamonds} dok je protivnik imao {a-Spades}{q-Clubs}

Vlado Banićević je na 205k.

Luka Drakić gubi dva velika pota!

U prvom je luka bio u pokušaju bluffa kada je posle turna na boardu {10-Clubs}{7-Spades}{9-Spades}{4-Spades} bio check-raise za svoj all in koji je protivnik snap callovao sa {a-Spades}{k-Spades} za nuts.

Posle prethodne ruke Luka je bio na 90k a onda je usledio all in preflopa, showdown:

Luka {a-}{k-}
protivnik {9-}{9-}

Board {a-}{q-}{4-}{9-}{x-} donosi nsrećni turn za protivnika i Luka Drakić je tako na 40k

Predrag Leković 270k
Aleksandar Špadijer 65k
Vlado Banićević 205k
Luka Drakić 42k
Vlado BanićevićLuka RibarićAleksandar Špadijer