€1500 High Roller Event
Dani:
1 2

Luka Drakić OUT

ljubens
Luka Ribarić

Luka je bio opet u all inu preflopa u skoro identičnoj situaciji kao i u poslednjoj ruci koju je odigrao u showdown-u

Luka {a-Spades}{k-Spades}
protivnik {6-}{6-}

Board {a-}{q-}{x-}{6-}{x-} opet donosi set za protivnika posle turna.