Main Event
Dani:
1

Bukara u opasnosti, Sergej se duplirao

Nakon što mu se dva puta u poslednje četiri ruke bacio na reraise all in, Sergej Šaletić je konačno završio sa svim čipovima na sredini stola protiv Perice Bukare koji je ovog puta imao {a-Diamonds}{a-Clubs}, dok je Sergej pokazao {k-Hearts}{q-Clubs}.

Board je bio sledeći: {q-Diamonds}{9-Spades}{j-Diamonds}{7-Hearts}{k-Spades} i Sergej se duplira na 550.000 u čipovima, dok je Perici ostalo svega 3.000 čipova!

Perica Bukara