Main Event
Dani:
1

Rakić je uporan - dva puta se duplirao kao shortstack

Sergej i dalje u ubedljivom čip lidu, dok su Dejan Marković i Stefan Rakić sa podjednakim brojem čipova.

Stefan Rakić (desno)