Main Event
Dani:
1

Jovana Tatar se duplirala

Posle dužeg perioda bez aktivnog igranja, Jovana Tatar se konačno duplirala.

Sa button pozicije Jovana pravi raise od 40.000 sa jednim limperom pre nje na CO poziciji. Na Big Blindu Golić calluje, a limper odustaje.

Flop: {2-Diamonds}{7-Clubs}{k-Spades}

Golić stavlja na sredinu iznos Jovaninih preostalih čipova što ona prati.

Golić: {a-Hearts}{q-Spades}

Tatar: {k-Hearts}{k-Clubs}

Turn: {10-Clubs}

River: {6-Hearts}

Jovana Tatar

Dragan Golić