Main Event
Dani:
1

Sinančević eliminisan na petom mestu, Dragan Golić dominira

Nakon konfrotancije blind na blind, u all-inu si završili Golić sa SB i 9 9 u ruci i Fadil Sinavčević sa A T .

Board: 8 8 K 3 8 nije pomogao Sinančeviću i on ispada na petom mestu bogatiji za 47.000 !

Fadil Sinavčenić