Main Event
Dani:
1a1b23
Main Event
Dan 1a Kraj

Kraj dana 1a Princess Poker Tournament 5

KrleNs • Level 11: 600-1,200, 200 ante

Upravo je završen dan 1a Princess Poker Tournament 5 u Hotel & Casino Princess u Gevgeliji. U danu 1a bilo je 72 ulaza, a u dan 2 su prešla 34 igrača. Dan 1b počinje sutra u 15h i očekuje se mnogo veći broj igrača kao i mnogo više igrača iz regiona. Od nama poznatih igrača sa Balkana u dan 2 prešli su:

1Emir Alijagić64,700
2Dušan Nikolić57,800
3Novak Cvetinović51,500
4Nenad Ristevski48,700
5Luka Bojović37,000
6Duško Bogoevski18,700

Detaljan chip count malo kasnije...

Level:
11
Blinds:
600/1,200
Ante:
200

Petar Milevski out

KrleNs • Level 10: 500-1,000, 100 ante
Petar Milevski
Petar Milevski

MP open 2.000, Milevski sa BTN all in 8.100, MP call.

SHOWDOWN:
Milevski: {a-Hearts}{q-Hearts}
Protivnik: {3-Hearts}{3-Diamonds}

BOARD: {6-Clubs}{7-Hearts}{8-Diamonds}{k-Diamonds}{8-Spades}

Nenad Ristevski nosi pot

KrleNs • Level 10: 500-1,000, 100 ante
Nenad Ristevski
Nenad Ristevski

MP open 2.000, Ristevski sa BB call.

FLOP: {4-Clubs}{9-Diamonds}{2-Hearts} Ristevski check, MP c-bet 2.500, Ristevski call.

TURN: {k-Clubs} Ristevski check, MP bet 5.500, Ristevski call.

RIVER: {6-Spades} Ristevski check, MP bet 6.500, Ristevski call.

SHOWDOWN:
Ristevski: {k-Hearts}{q-Spades}
Protivnik: {j-Hearts}{9-Hearts}

Ristevski je trenutno na 52.500

Level:
10
Blinds:
500/1,000
Ante:
100

Probill Pro double up

KrleNs • Level 9: 400-800, 100 ante
Probill Pro
Probill Pro

MP all in 9.700, Pro call sa BB.

SHOWDOWN:

Pro: {a-Hearts}{k-Clubs}
Protivnik: {q-Spades}{9-Spades}

BOARD: {5-Clubs}{a-Spades}{5-Diamonds}{k-Hearts}{5-Hearts}

Pro je trenutno na 22.000.

Duško Bogoevski double up

KrleNs • Level 9: 400-800, 100 ante
Duško Bogoevski
Duško Bogoevski

MP open 2.000, Bogoevski sa SB all in 11.000, MP call.

SHOWDOWN:

Bogoevski: {a-Diamonds}{k-Clubs}
Protivnik:
{10-Diamonds}{10-Spades}

BOARD: {a-Clubs}{5-Hearts}{k-Diamonds}{k-Hearts}{7-Hearts}

Bogoevski je trenutno na 24.000!

Level:
9
Blinds:
400/800
Ante:
100