Main Event
Dani:
1a1b23

Đorđe Jovanović popravlja stack

KrleNs • Level 5: 150-300, 25 ante
Đorđe Jovanović
Đorđe Jovanović

Jovanović sa HJ open 650, CO 3-bet 1.650, Jovanović call.

FLOP: {j-Hearts}{10-Clubs}{6-Diamonds} Jovanović check, CO check.

TURN: {k-Hearts} Jovanović check, CO bet 2.500, Jovanović call.

RIVER: {2-Hearts} Jovanović bet 8.600, CO call.

SHOWDOWN:
Jovanović: {6-Hearts}{3-Hearts}
Protivnik: {10-Diamonds}{10-Spades}

Jovanović je trenutno na 32.000

Klasović na 53k

KrleNs • Level 5: 150-300, 25 ante
Andreja Klasović
Andreja Klasović

Klasović je sa MP open-ovao 700, BTN 3bet 1.700, SB call, Klasović call.

Flop: {j-Spades}{4-Diamonds}{4-Diamonds}, SB check, Klasović check, BTN cbet 1.900, SB call, Klasović call.

Turn: {9-Hearts} check, check, check.

River: {10-Spades} check, check, check.. SB muck, Klasović okreće {j-Hearts}{9-Hearts}, BTN muck.

U sledećoj ruci igrač sa MP je open 700, CO call, Klasović sa BTN 2.200, MP fold, CO call.

Flop: {9-Clubs}{2-Diamonds}{3-Spades} CO check, Klasović cbet, 3.100, CO se fold-uje.

Posle ove ruke Klasović je na 53.000

Marko Gašparević nosi pot

KrleNs • Level 5: 150-300, 25 ante
Marko Gašparović
Marko Gašparović

MP call 300,HJ call 300, Gašparević 3-bet 1.500 sa BTN, MP call, HJ call.

FLOP: {9-Hearts}{a-Spades}{3-Hearts} MP chech, HJ check, Gašparević bet 1.850, MP call, HJ call.

TURN: {k-Diamonds} MP check,HJ check, Gašparević check.

RIVER: {j-Diamonds} MP fold, HJ check, Gašparević check.

SHOWDOWN:
Gašparević: {q-Spades}{9-Spades}
Protivnik: {5-Clubs}{4-Diamonds}

Gašparović je trenutno na 28.000

Level:
5
Blinds:
150/300
Ante:
25

Danilo Radonjić nosi pot

KrleNs • Level 4: 100-200, 0 ante
Danilo Radonjić
Danilo Radonjić

BTN open 400, Radonjić sa BB call.

FLOP: {k-Hearts}{6-Clubs}{5-Hearts} Radonjić check, BTN bet 450, Radonjić call.

TURN: {5-Clubs} Radonjić check, BTN check.

RIVER: {3-Diamonds} Radonjić bet 1.500, BTN call.

SHOWDOWN:

Radonjić: {5-Diamonds}{4-Clubs}
Protivnik: Muck

Radonjić je trenutno na 31.000

Level:
4
Blinds:
100/200
Ante:
0

Miloš Čuljković eliminiše igrača

KrleNs • Level 3: 75-150, 0 ante
Miloš Čuljković
Miloš Čuljković

UTG open 400, HJ call, CO call, Čuljković sa BTN 3-bet 1.700, UTG call, HJ call, CO call.

FLOP: {8-Diamonds}{j-Hearts}{10-Clubs} UTG check, HJ check, CO check, Čuljković bet 3.800, UTG fold, HJ call, CO fold.

TURN: {q-Hearts} HJ check, Čuljković bet 9.400 sto je ujedno i protivnikov all in, HJ call.

SHOWDOWN:

Čuljković: {k-Spades}{j-Clubs}
Protivnik: {k-Diamonds}{10-Spades}

RIVER: {5-Clubs}

Čuljković je trenutno na 49.500

Miloš Čuljković eliminiše short stack-a

KrleNs • Level 3: 75-150, 0 ante
Miloš Čuljković
Miloš Čuljković

Akcija je krenula od igrača koji je open-ovao sa UTG 350, CO call, BTN call, Čuljković sa SB 3bet 1.700, UTG call, CO call, BTN all in 2.400, sva tri igrača doplaćuju.

Flop: {a-Diamonds}{3-Hearts}{2-Diamonds} Čuljković cbet 3.800, UTG fold, CO fold.

Čuljković: {a-Clubs}{k-Hearts}
Protivnik: {a-Hearts}{9-Spades}

Turn: {q-Clubs} River: {4-Diamonds}

Posle ove ruke Čuljković je na 34.500

Level:
3
Blinds:
75/150
Ante:
0

Andreja Klasović nosi pot

KrleNs • Level 2: 50-100, 0 ante
Andreja Klasović
Andreja Klasović

Klasović sa UTG open 300, UTG+1 call, MP call, MP2 call, HJ call.

FLOP: {j-Spades}{10-Spades}{6-Hearts} Klasović bet 1.050, MP call.

TURN: {3-Hearts} Klasović bet 2.600, MP call.

RIVER: {3-Diamonds} Klasović bet 6.200, MP call.

SHOWDOWN:
Klasović: {j-Hearts}{j-Clubs}
Protivnik: Muck

Klasović je trenutno na 36.000