Main Event
Dani:

WINNER Evangelos Bechrakis!

KrleNs

Igrači su napravili deal po kome su obojca uzeli po €19.500, a ostavili sa strane €1.700 za koje su igrali.

Heads up je završen posle samo nekoliko ruku kada su igrači završili u preflop all in-u Evangelos je u ruci imao {a-Clubs}{j-Hearts}, a protivnik {a-Hearts}{k-Diamonds}. Board mozete pogledati na slikama!

  • Finalna ruka
  • Evangelos Bechrakis