main event
Dani:
1a1b23

Četnik eliminiše igrača

KrleNs • Level 5: 150-300, 25 ante
Marijan Četnik

Prisustvovali smo završnici zanimljive ruke u kojoj je Marijan Četnik odneo velik pot kada je call-ovao all in protivnika
na board-u {6-Spades}{6-Hearts}{3-Clubs} {9-Spades}

Nakon što su okrenuli karte usledila je reakcija ostalih igrača koji su bili u neverici.

Marijan: {9-Clubs}{9-Hearts}
Protivnik: {9-Clubs}{6-Diamonds}

River donosi {7-Spades} koja ništa ne menja.

Lepa turn karta za našeg predstavnika koji nakon ove ruke odlazi na 35k!