main event
Dani:
1a1b23

Škrbić Double Up

KrleNs • Level 8: 300-600, 75 ante
Škrbić

Škrbić je nakon gubitka većeg dela stacka, našao se u nezgodnoj ruci, ali je na kraju i ako slabiji izašao kao pobednik. U akciji koja je krenula upravo od njega kada je sa MP open-ovao 1400, Lončar call, BTN call, dok igrač na BB 3-bet-uje 3800, akcija se vraća na Škrbića koji gura all in od 14k, svi su fold do igrača na BB koji snap call-uje.

Škrbić: {a-Hearts}{k-Clubs}
Protivnik: {a-Spades}{a-Clubs}

Board: {k-Diamonds}{4-Hearts}{2-Hearts} turn: {10-Hearts} river: {k-Spades}

Škrbiću se na turnu otvaraju dodatni out-i za boju, ali na kraju mu se otvara {k-Spades} za triling čime ruši ručni par {a-Spades}{a-Clubs}.

Škrbić je trenutno na 32k!