Russian Poker Tour Main Event
Dani:

Vlado Banićević gubi pot od 700+ hiljada

[user279759]
Vlado Banićević

Na flopu {k-}{9-}{2-}, Gentian Sula (UTG+1) čekira, a Vlado betuje sa srednje pozicije betuje 55k i dobija call.

Turn {3-Diamonds}. Protivnik čekira ponovo, a Vlado igra all in. Posle kraćeg razmišljanja, njegov rival ga prati i okreće {a-}{a-}, dok Vlado pokazuje {k-Spades}{q-Spades}. Na riveru ponovo {3-} i nije bilo poboljšanja ruke za Banićevića koji je sada na oko 600k.

Tagovi: Vlado Banicevic