Main Event
Dani:
1

Viktoria Szilasi prva žrtva

Viktoria Szilasi je započela igru na finalnom stolu prilično agresivno, sa obzirom da je dva puta zaredom otišla all-in pre flopa. Drugi put je ipak bila ispraćena, kada je otišla all-in sa srednje pozicije sa 140.000 preostalih čipova što je Filipe Martin isrpatio.
Szilasi okreće {j-Hearts}{8-Diamonds}, dok je Martins u veoma blagoj prednosti sa {2-Diamonds}
{2-Clubs}.
Flop: {4-Spades}{10-Hearts}{6-Hearts}
Turn:
{10-Clubs}

River: {2-Hearts}

Martins odnosi poveći pot sa fullhouse-om, dok Viktoria postaje bogatija za €11.386.