Main Event
Dani:
1

Struktura nagrada ... payouts ;)

Turnir je trenutno na sedmom nivou. Kao i juče na Dan 1a, i danas na Dan1b će se igrati do desetog nivoa.

Struktura podele nagradnog fonda izgleda ovako:

1. — €161,271

2. — €104,352

3. — €69,569

4. — €50,590

5. — €39,522

6. — €26,885

7. — €19,929

8. — €14,235

9. — €11,386

10. — €8,443

11. to 18. — €5,217

19. to 27. — €3,953

28. - 36. — €3,068

37.- 45. — €2,371