Main Event
Dani:
1

Nacionalno blago!

Prizepool - Nagradni fond, će biti rasporedjen u ralzličitim veličinama i odlazi u različite zemlje. Odakle će biti pobednik ovog Eventa? Shoutbox sugestira Estoniju, Poljsku, Finsku, Švedsku i Holandiju, bar za sada, mi kažemo Hrvatska naravno, a činjenica je da svako ima šansu. Možda nam odds ne ide u prilog, ali uvek je naglasak bio na kvalitetu a ne kvantitetu. Ostaje nam da navijamo!

Evo stanja za dan 1B kada je reč o broju učesnika odredjene zemlje:

Belgian – 4

Bulgarian – 10

Croatian – 2

Czech – 1

Danish – 18

Estonian – 8

Spanish – 5

Finnish – 19

French – 29

British – 2

Greek – 1

Hungarian – 39

Italian – 4

Latvian – 2

Lithuanian – 4

Dutch – 18

Norwegian – 7

Polish – 4

Portuguese – 5

Romanian – 7

Russian – 8

Swedish – 27

Slovakian – 3

Tunesian – 1

Ukranian – 2