Main Event
Dani:
1

Jan Sjavik danas za stolom...

Za stolom smo uhvatili i Jan Sjavika, kojeg smo već spominjali a i vidjali na etapi Villamoura. Jan Sjavika smo juče mogli i slušati kao komentatora na Dan1B, ukoliko ste pratili live streaming. Uz dobar pogled i pregled sa obzirom na detaljno posmatranje odvijanja dogadjaja za jučerašnjim stolovima, moguća je dobra instalacija ovog igrača ukoliko iskoristi prikupljene informacije...