Main Event
Dani:
1

Imamo bubble boy-a

Laszlo je nesrećni bubble koji je ispao na 55 poziciji, išao je sa {q-Clubs}{q-Diamonds} ali je natrčao na par kraljeva {k-Diamonds}{k-Hearts} Radoslawa Kopeca na boardu: {9-Spades}{7-Diamonds}{3-Diamonds}{4-Hearts}{k-Clubs}. Laszlo je poslednji koji sa ovog turnira odlazi bez profita, ostali su In The Money prema strukturi podele nagradnog fonda.