WPT National Montenegro Main Event 1100€
Dani:

Event Info

Players 228
Preostalo igrača 29
WPT National Montenegro Main Event 1100€
Dan 3 Kraj

Imamo ŠAMPIONA!!! Ruslan Ilinskyi Osvojio WPT Main Event!

[user184375]

Ruslan Ilinskyi je novi šampion WPT National Montenegro Main Event-a!

Ruslanu je pobedu donela njegova agresija u završnici turnira. U HU konstantno je vršio pritisak na protivnika Kim Kelly-a iz USA, koji je na kraju da tako kažemo poklekao i pozvao njegov all in.

Show Down:

Ruslan: {k-Diamonds}{10-Hearts}
Kim: {q-Diamonds}{4-Clubs}

FLOP: {7-Clubs}{6-Hearts}{8-Clubs} TURN: {a-Spades} RIVER: {j-Spades}

I ovom rukom dobijamo novog Šampiona!!!

Belyakov Alexey OUT na 3. Mestu

[user184375]

Belyakov Alexey je eliminisan u ruci kada je sa SB pozicije samo napravio call sa {q-Diamonds}{5-Diamonds} da bi Ruslan Ilinskyi sa {a-}{a-} na to odgovorio raise-om do 260k.
Nakon toga Alexey gura svoj all-in, ali ništa ne izlazi na boardu i Belyakov Alexey završava na 3. mestu za €23.000 .

Kim Kelly Double Up

KrleNs
Kim Kelly
Kim Kelly

Kim se duplirao kada je sa SB open-ovao 190k, a Alexey ga sa BB doplacuje.

FLOP: {k-Diamonds}{j-Hearts}{5-Diamonds} Kim c-bet 225k a Alexey odlazi all in, Kim ga snap call-uje.

Show Down:

Kim: {a-Diamonds}{a-Clubs}
Alexey: {j-Spades}{10-Hearts}

TURN: {7-Hearts} RIVER: {q-Spades} i Kim se duplira i odlazi na 2,4M

Alexey run good

KrleNs
Belyakov Alexey
Belyakov Alexey

Alexey je odma posle double up imao jos jednu lepu ruku u kojoj izasao kao pobednik. On je sa SB open-ovao do 160k a Ruslan ga sa BB doplacuje.
FLOP: {4-Diamonds}{10-Clubs}{10-Spades} Alexey bet 160k, Ruslan call
TURN: {10-Hearts} Alexey 250k, Ruslan call
RIVER: {6-Spades} Alexey 350k, Ruslan call

Alexey okrece {6-Clubs}{6-Diamonds} a Ruslan muck-uje karte