Poker cup
Dani:
1a1b23
Poker cup
Dan 1a Kraj

Rezime dana 1a

KrleNs • Level 10: 500-1,000, 100 ante

U danu 1a ostalo je ukupno 37 igrača koji prolaze u dan2. U danu 1a imali smo ukupno 123 ulaza. Average stack je 68.333. Od igrača sa Balkana koje pratimo u dan 2 su prošli Marko Ćosić 93.400, Ilija Marović 62.800, Hrvoje Lorković 42.100, Mitrović Duško 80.100, Šešum Zoran 16.900, Milanović Marjan 37.800 i Mrvaljević Dragan 59.700. Chip leader dana 1b je Prokhorskiy Nikolay sa 222.200. Dan 1b počinje sutra u 13h.

Marko Lukša OUT

KrleNs • Level 10: 500-1,000, 100 ante
Marko Lukša
Marko Lukša

Igrač sa MP open 2k, Lukša sa BTN 3bet shove-uje 17k, MP call.

SHOWDOWN:

Lukša: {a-Diamonds}{6-Hearts}
Protivnik: {a-Spades}{10-Diamonds}

BOARD: {q-Hearts}{3-Spades}{4-Spades}{9-Clubs}{5-Diamonds}

Armin Alić gubi monster pot

KrleNs • Level 10: 500-1,000, 100 ante
Armin Alić
Armin Alić

UTG open 2.000, Armin Alić sa MP 3bet 5.200, UTG call.

FLOP: {a-Spades}{5-Diamonds}{4-Diamonds} UTG check, Alić bet 4.000, UTG raise 12.000, Alić all in 40.000, UTG call.

SHOWDOWN:

Alić: {a-Diamonds}{j-Diamonds}
Protivnik: {5-Spades}{5-Clubs}

TURN: {10-Spades}
RIVER: {9-Clubs}

Level:
10
Blinds:
500/1,000
Ante:
100

Ćosić vs Varnica

KrleNs • Level 9: 400-800, 100 ante
Marko Ćosić
Marko Ćosić

Varnica open 1.800 sa MP, Ćosić sa SB 3-bet 4.900, Varnica call.

FLOP: {6-Spades}{2-Hearts}{9-Hearts} Ćosić c-bet 4.700, Varnica call.

TURN: {3-Spades} Ćosić check, Varnica bet 10.000, Ćosić all in, Varnica se fold-uje.

Nekoliko ruku pre toga, Ćosić je otvorio sa UTG 1.300, UTG+1 call, MP 3-bet 4.000, Varnica sa HJ 4-bet 12.000, Ćosić posle dužeg razmišljanja fold-uje svoje karte kao i igrač sa MP.

Level:
9
Blinds:
400/800
Ante:
100

Nebojša Dragić Double Up

KrleNs • Level 8: 300-600, 100 ante
Nebojša Dragić
Nebojša Dragić

UTG open 1.200, Nebojša Dragić sa MP call.

FLOP: {q-Spades}{j-Spades}{10-Spades} UTG bet 2.200, Dragić call.

TURN: {3-Diamonds} UTG bet 5.100, Dragić call.

RIVER: {a-Clubs} UTG all in 12.000 ,Dragić call.

SHOWDOWN:

Dragić: {a-Hearts}{9-Hearts}
Protivnik: {8-Diamonds}{7-Diamonds}

Ante Varnica eliminiše igrača

KrleNs • Level 8: 300-600, 100 ante
Ante Varnica
Ante Varnica

Akcija je krenula od igrača koji je sa MP open-ovao 1.200, Varnica sa HJ call da bi igrač sa SB objavio svoj all in od 14.000, MP se fold-uje, a Varnica ga plaća.

SHOWDOWN:

Varnica: {4-Diamonds}{4-Hearts}
Protivnik: {k-Diamonds}{j-Hearts}

BOARD: {8-Hearts}{7-Hearts}{10-Diamonds}{6-Spades}{7-Spades}