Poker cup
Dani:
1a1b23
Poker cup
Dan 1b Kraj

Kraj dana 1b Poker Cup

KrleNs • Level 10: 500-1,000, 100 ante

U danu 1b ostalo je ukupno 39 igrača koji prolaze u dan 2. U danu 1b imali smo ukupno 117 ulaza. Average stack je 60.000. Od igrača sa Balkana koje pratimo u dan 2 su prošli: Jovica Tatar 126.600, Jovo Lagator 96.800, Mario Menićanin 85.200, Miloš Kukolj 72.900, Slobodan Savić 64.000, Dejan Borović 58.100, Luka Drakić 57.000, Igor Janković 52.900, Haris Krnić 34.800 i Tihomir Joldzić 20.700 . Dan 2 počinje sutra u 13h. Detaljan chip count svih igrača uskoro...

Jovica Tatar nosi pot od 45k

KrleNs • Level 10: 500-1,000, 100 ante
Jovica Tatar
Jovica Tatar

Jovica je sa UTG+1 open-ovao 2.400, igrač sa BB call.

FLOP: {9-Spades}{j-Hearts}{3-Diamonds} BB check, Jovica 3.400, BB call.

TURN: {8-Clubs} BB check, Jovica 5.200, BB call.

RIVER: {7-Clubs} BB donk bet 10.000, Jovica posle dužeg razmisljanja call-uje i okreće {9-Clubs}{9-Hearts} za set dok protivnik pokazuje {6-Clubs}{3-Diamonds}. Jovica Tatar odnosi pot od 45.000.

Level:
10
Blinds:
500/1,000
Ante:
100

Predrag Vuletić gubi ruku sa setom

KrleNs • Level 8: 300-600, 100 ante
Predrag Vuletić
Predrag Vuletić

SB open 2.000, Vuletić sa BB 3-bet 5.000, SB call.

FLOP: {7-Clubs}{a-Spades}{4-Clubs} SB check, Vuletić cbet 5.500, SB call.

TURN: {2-Clubs} SB check, Vuletić check.

RIVER: {10-Hearts} SB bet 10.800, Vuletić call.

SHOWDOWN:

Vuletić: {7-Hearts}{7-Diamonds}
Protivnik: {3-Spades}{5-Hearts}

Aleksandar Tomović ne prolazi TT

KrleNs • Level 8: 300-600, 100 ante
Aleksandar Tomović
Aleksandar Tomović

Predrag sa UTG+1 open 1.600, HJ 3bet 3.600, Tomović sa BB all in 35.000, Predrag fold, HJ call.

SHOWDOWN:

Tomović: {10-Clubs}{10-Diamonds}
Protivnik:{9-Spades}{9-Diamonds}

BOARD: {6-Spades}{7-Hearts}{8-Hearts}{j-Hearts}{5-Clubs}

Board donosi straight za protivnika i Aleksandar Tomović sada na 10.000

Mario Menićanin eliminiše igrača!

KrleNs • Level 8: 300-600, 100 ante
Mario Menićanin
Mario Menićanin

MP open 1.100, Mario sa BB 3bet 3.100, MP, call.

FLOP: {a-Hearts}{7-Clubs}{4-Diamonds} Mario cbet 2.800, MP call.

TURN: {q-Hearts} Mario 4.200, MP call.

RIVER: {2-Clubs} Mario check, MP all in 27.000, Mario call.

SHOWDOWN:

Menićanin: {a-Diamonds}{k-Spades}
Protivnik: {j-Diamonds}{8-Diamonds}

Menićanin odnosi pot i sada je na preko 100.000

Level:
8
Blinds:
300/600
Ante:
100

Igor Janković double up!

KrleNs • Level 7: 250-500, 75 ante
Igor Janković
Igor Janković

Igrač sa MP open 1.000, BTN 3bet 2.500, Janković cold call 2.500, BB 4bet 7.500, MP fold, BTN fold, Janković all in, BB call.

SHOWDOWN:

Janković: {k-Clubs}{k-Hearts}
Protivnik: {a-Hearts}{a-Diamonds}

SHOWDOWN: {6-Hearts}{6-Clubs}{k-Spades}{4-Clubs}{8-Hearts}

Janković se duplira i sada je na 47.000!

Jovica Tatar eliminiše igrača

KrleNs • Level 7: 250-500, 75 ante
Jovica Tatar
Jovica Tatar

Igrač sa MP open 1.000, CO call, BTN call, Tatar sa BB 3bet 6.500, MP all in 12.500, CO fold, BTN fold, Tatar snap call.

SHOWDOWN:

Tatar: {a-Hearts}{a-Spades}
Protivnik: {k-Hearts}{k-Diamonds}

BOARD: {7-Hearts}{a-Clubs}{j-Diamonds} {9-Spades} {10-Spades}

Tatar eliminiše igrača i sada je trenutno na 80.000.