WPT "Race To A Million"
Dani:
123
Level:
14
Blinds:
1,000/2,000
Ante:
300

Špadijer u naplati

KrleNs • Level 13: 800-1,600, 200 ante
Aleksandar Špadijer
Aleksandar Špadijer

Špadijer je open-ovao sa CO 3.200, igrač sa SB 3bet 6.600, BB call, Špadijer call.

Flop: {j-Diamonds}{j-Hearts}{4-Diamonds} SB check, BB check, Špadijer bet 7.100, SB call, BB fold.

Turn: {2-Clubs} SB check, Špadijer bet 12.600, SB call.

River: {7-Diamonds} SB check, Špadijer 16.500 SB call. Protivnik okreće {a-Hearts}{q-Spades}, a Špadijer {k-Spades}{j-Spades} i odnosi pot. Sada je na 140.000

Miković Marko OUT

KrleNs • Level 13: 800-1,600, 200 ante
Marko Miković
Marko Miković

MP open 3.500, Miković sa HJ 3-bet 8.800, SB call, MP call.

FLOP: {10-Hearts}{6-Clubs}{k-Hearts} SB check, MP check, Miković c-bet 11.500, SB fold, MP all in, Miković call.

SHOWDOWN:

Miković: {a-Spades}{k-Clubs}
Protivnik: {6-Hearts}{6-Diamonds}

TURN:{10-Diamonds} RIVER:{q-Diamonds}

Update

KrleNs • Level 12: 600-1,200, 200 ante

Upravo nastavljamo sa turnirom posle kraće pauze od 15 minuta. Ostalo nam je još dva levela do kraja dana 2 WPT ,,Race to a Million". Završeno je i sa opcijom re-entrija i late registartiona! Konačan broj ulaza na ovaj event je 144 i probijen je zagarantovani fond od 150k€!
Trenutni nagaradni fond iznosi 185.760€ a strukturu isplata ćemo uskoro objaviti!

U igri su i dalje od naših igrača sa Balkana Slobodan Ružičić, Vlado Banićević, Marko Miković, Ilija Aleksić, Ljubiša Bojić, Aleksandar Špadijer i Luka Drakić!

Level:
13
Blinds:
800/1,600
Ante:
200

Ante Varnica OUT

KrleNs • Level 12: 600-1,200, 200 ante

MP open 2.500, MP2 call, CO call, Varnica sa SB call, BB call.

FLOP: {5-Spades}{6-Diamonds}{2-Hearts} Varnica check, BB check, MP check, MP2 bet 5.300, CO fold, Varnica all in 32.000, BB fold, MP fold, MP2 call.

SHOWDOWN:

Varnica: {k-Hearts}{5-Hearts}
Protivnik: {2-Clubs}{2-Spades}

TURN: {9-Diamonds} RIVER: {10-Clubs}

Aleksandar Špadijer double up!

KrleNs • Level 12: 600-1,200, 200 ante
Aleksandar Špadijer
Aleksandar Špadijer

Igrač koji je bio na UTG open-uje 2.500, Špadijer sa BTN call, SB call.

Flop: {a-Diamonds}{3-Spades}{9-Spades} SB check, UTG bet 10.000, Špadijer call, SB fold.

Turn: {2-Spades} UTG check, Špadijer bet 10.000, UTG all in koji pokriva Špadijerov stack, Špadijer call.

Špadijer: {9-Clubs}{9-Hearts}
Protivnik: {a-Hearts}{10-Diamonds}

River: {6-Hearts} Špadijer se duplira i odlazi na 115.000 čipova.

Marko Lukša OUT

KrleNs • Level 12: 600-1,200, 200 ante
Marko Lukša
Marko Lukša

SB open 3.000, Lukša sa BB all in 33.000, SB call.

SHOWDOWN:

Lukša: {a-Spades}{8-Hearts}
Protivnik: {k-Spades}{k-Clubs}

BOARD: {j-Hearts}{4-Clubs}{5-Clubs}{6-Diamonds}{4-Hearts}

Level:
12
Blinds:
600/1,200
Ante:
200